מתוך: פורום דיני חברות
 
 • הודעות שוטפות
 • שאלה על חברות
  אוראל | 08/08/2018 20:14

  האם נין להסביר לי את המשפט:
  בקשה להשבת עיצום כספי מנושא משרה לחברה לתועלת הציבור ניתן תידון בפני בימ"ש שלום. מה הכוונה בקשה להשבת עיצום מ___ ל_?
  ס 354 לחוק החברות

  האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
   
  • השבת כספי עיצום לחברה ע"י נשוא משרה
   עו"ד משה כאהן | 09/08/2018 18:17

   הנה ההוראה במלואה:

   (5)   בית משפט שלום, לבקשת בעל מניה בחברה, תורם לחברה או רשם ההקדשות, שהוגשה לאחר שניתנה התראה על כך בכתב לנתבע, רשאי לקבוע כי נושא משרה בחברה לתועלת הציבור ישיב לחברה את כספי העיצום הכספי שהוטל עליה לפי סעיף קטן זה אם מצא כי אותו נושא משרה בחברה ידע או היה עליו לדעת על הפרה כאמור בפסקאות (1)(א) או (ה), (2)(א) או (ב), או (3) אלא אם כן הוכיח אחד מאלה: (א)   שהתנגד להפרה ונקט את כל האמצעים הסבירים כדי למנעה; (ב)   שהסתמך בתום לב על מידע שמסר לו בעל תפקיד בחברה שהוסמך לכך כי לא הופרו הוראות החוק שבשלן הוטל העיצום הכספי כאמור באותן פסקאות; (ג)    שבשל נסיבות מיוחדות אחרות לא היה עליו לדעת על הפרת הוראות החוק; (ד)    לענין פסקאות (1)(א), או (2)(א) או (ב) – כי החברה פעלה בהתאם לשאר הוראות החוק לענין חברה לתועלת הציבור אף אם לא נרשמה.  

   האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    
* משתמש רגיל מופיע בכתום רגיל
** משתמש בכיר מופיע בכתום דגוש