אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין
ליעוץ אישי עם עו"ד
 
 
 
הודעות אחרונות
  • פורום בתי משפט 21:26   17/08/2022 לא זה לא מופיע בחוק הפרשנות
  • פורום דיני משפחה 21:11   17/08/2022 עונש מאסר למי שאינו רושם נישואיו שלום ימימה,אני לא מכירה זוגות שנאסרו בפועל. ידוע לי כי יש ניסיונות לתיקון החוק.  בברכה, ...
  • פורום הוצאה לפועל 20:14   17/08/2022 מי מייצג מה הדרך של  צד ג שאינו קשור לתיק הוצלפלדעת מי עו"ד שמייצג בתיק?או אין דרך כזו כמו בהליכים בב...
  • פורום דיני תעבורה 20:10   17/08/2022 עיכוב בחידוש רשיון נהיגה שלום רב, בחודש נובמבר 2021 מלאו לי 70 שנים ורישיון הרכב לא חודש (עד היום).הם מתכוונים לזמן אותי ל...
  • פורום ביטוח לאומי 19:07   17/08/2022 נכות לאחר גיל הפרישה אינה ערב טוב,ראשית אאחל לאימך איחולי בריאות איתנה.אחדד את תשובת המוסד לביטוח לאומי - אדם שהגיע לג...

עו"ד/רו"ח: חשוב שתכיר את הוראות החוק לצמצום השימוש במזומן (מצורפת דוגמא להמחשה)

אלה הוראות החוק לצמצום השימוש במזומן הרלוונטיות לעו"ד ורו"ח במסגרת שירותים הניתנים ללקוחותיהם שאלות בנוגע לנושא? כנסו ל - פורום דיני מיסים
עו"ד/רו"ח: חשוב שתכיר את הוראות החוק לצמצום השימוש במזומן (מצורפת דוגמא להמחשה)
החל מיום 1.1.2019 יכנס לתוקפו החוק לצמצום השימוש במזומן, החוק נחקק במטרה לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית, העלמות מס והלבנת הון והוא כולל הגבלות על השימוש במזומן ובשקים וכן חובת תיעוד אמצעי תשלום ותקבול.

ההגבלות חלות באופן גורף על כל אדם עם זאת במסגרת החוק קיימות הבחנות נקודתיות לגבי מי שהוא : עוסק, אדם שאינו עוסק, תייר, ורו"ח ועו"ד בעת מתן "שירות עסקי" ללקוח. עם זאת, בסקירה זו נתמקד בדגשי החוק הרלוונטיים לעו"ד ורו"ח.

בהתאם להוראות החוק, נחלקים שירותים הניתנים ע"י עו"ד ורו"ח ללקוחותיהם לשתי קבוצות: 

1. שירות עסקי כהגדרתו בסעיף 8ב' לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס 2000.

2. שירות אחר (כלומר כל שירות שאינו נכנס להגדרת "שירות עסקי" לעיל).

הגבלות שיחולו על "שימוש במזומן במסגרת "שירות עסקי"-

שירות עסקי, הניתן ללקוח שהוא עוסק, במהלך עסקו- מגבלת קבלת שכ"ט במזומן בסכום של  עד 11,000 ₪ 
שירות עסקי הניתן ללקוח שאינו עוסק- מגבלת קבלת שכ"ט במזומן בסכום של עד 50,000 ₪ 

הגדרת "שירות עסקי" בחוק לאיסור הלבנת הון, כוללת כל אחת מהפעולות הבאות:

  • קנייה, מכירה, או חכירה לדורות של נכסי דלא ניידי
  • קנייה או מכירה של עסק
  • ניהול נכסי הלקוח, ניהול כספים, ניירות ערך ונכסי דלא ניידי, וכן ניהול חשבונות של לקוח בתאגיד בנקאי (או באחד מהגופים המנויים בפרטים 1-4 ו-6 לתוספת השלישית של חוק איסור הלבנת הון )
  • קבלה, החזקה, או העברה של כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד
  • הקמה או ניהול של תאגיד, עסק או נאמנות לאחר

החוק מגדיר "תשלום במזומן" כסכום המשולם או הניתן במזומן למעט  הנמוך מבין שתי החלופות:

1. סכום בשיעור 10% ממחיר העסקה, ממתנה, תרומה או הלוואה.  

2. תקרת הסכום הקבועה בחוק:

●   במכירה  או  שירות על ידי עוסק במסגרת עסקו או בתשלום משכורת סכום של 11,000  ש"ח 
●   במכירה או שירות שלא במסגרת עסק, תרומה, מתנה או הלוואה  סכום של 50,000 ₪

הגבלות שיחולו על "שימוש במזומן במסגרת "שירות אחר"-

החוק אוסר לקבל או לשלם "תשלום במזומן" כאשר מחיר העסקה עולה על סכום של  11 אלף ₪ (נכון להיום ) או על סכום של 50 אלף ₪, לפי העניין.

כל תשלום במזומן בסכומים הגבוהים מהסכומים שצוינו, יהווה הפרה של הוראות החוק ובגין ההפרה יוטל עיצום כספי או קנס מנהלי וכן עונשי מאסר בשל מעשי מרמה. 

נכון למועד זה, גובה הקנס המנהלי שיוטל על עו"ד /רו"ח המפרים את הוראות החוק טרם נקבע והוא יקבע במסגרת תקנות העבירות המנהליות אשר יותקנו בקרוב.

דוגמא להמחשה:

מתן שירות שנכלל בהגדרת "שירות עסקי", ללקוח שאינו עוסק, שכר הטרחה שסוכם עם הלקוח מסתכם ב-600,000 ₪. 

בהתאם למגבלת החוק יוכל עו"ד לקבל שכר טרחה במזומן בסכום שלא יעלה על- 50,000 ₪.
מקום בו הלקוח ישלם במזומן  סכום של - 70,000 ₪ , האמור יהווה הפרה של  הוראות החוק ובגין האמור יוטל  קנס מנהלי אשר יחושב באופן הבא:

סכום העסקה: 600,000 ₪
10% מסכום העסקה: 60,000 ₪
התקרה האפקטיבית, לקבלת שכ"ט במזומן - 50,000 ₪ (בהתאם להגדרת "תשלום במזומן"- הנמוך מבין 10% או 50,0000 לפי העניין).

בהתאם להגדרת "תשלום במזומן"- סכום של 50,000 ממועט מהגדרת תשלום במזומן ולכן לא יהווה תשלום במזומן, לפיכך  לצורך בחינת הפרת הוראות החוק וחישוב הקנס, יש להפחיתו מהסכום ששולם בפועל: 70,000-50,000 = 20,000 ₪

מן האמור עולה כי הקנס המנהלי יוטל על סכום של 20,000 ₪ ולא על סכום של 70,000 ₪ אשר שולמו במזומן בפועל.

כמו כן במסגרת החוק קיימות הוראות לגבי הגבלות על השימוש בשקים (איסור על מתן/קבלת שיק בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק כנפרע או כנסב לפי העניין . בנוסף,  לא יסב שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של הנסב נקובים בשיק) והוראות לגבי חובת תיעוד אמצעי התשלום.

שאלות בנוגע לנושא? כנסו ל - פורום דיני מיסים
אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו'/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק