הודעות אחרונות

  • פורום דיני ביטוח 15:58   19/03/2018 נזק לרכב שגרם שליח צהריים טובים,קודם כל בודקים אם יש הסכם עבודה ביניכם ואם בהסכם יש התייחסות לכך.אם לא, אז בגדול כאש...
  • פורום דיני עבודה 15:26   19/03/2018 אי קבלת שכר על חודש פברואר שלום.אני עובד בחברת היי-טק קטנה, ולפי הסכם העבודה שלי, אני אמור לקבל משכורת ב-10 בחודש.  עד ...
  • פורום דיני תעבורה 14:39   19/03/2018 דו"ח מהירות נשלח לכתובת שגויה-מה ני... שלום תומר.דו"ח מהירות מצלמה(א-3)חייב להימסר לנאשם תוך 4 חדשים לאחר מועד זה הוא מתיישן.על משטרת יש...
  • פורום זכויות יוצרים 14:23   19/03/2018 שימוש בסמלי המדינה כפיר שלום,ככלל, על פי חוק אין לעשות שימוש בסמלי המדינה  - לרבות הדגל - למטרות מסחר, פרס...
  • פורום צרכנות | תביעות קטנות 13:53   19/03/2018 יד2 לא מוכנים להראות לי מודעה שפרסמ... שלום, פרסמתי מודעה לפני כשמונה חדשים לאתר יד 2 על מכירת רכב. מאז מכרתי את הרכב. זה שמכרתי לו את ה...

ליעוץ אישי עם עו'ד

 
select

המדריך לרישום סימן מסחר

  • 22/03/2010
  •   מאת: עו"ד אפי אהרונוב
  • צפיות: 11219
איך מבקשים רישום סימן מסחר בצורה נכונה? מהם השלבים השונים בהליך הגשת הבקשה? להלן – המדריך לרישום סימן מ סחר שאלות בנוגע לנושא? כנסו ל - פורום זכויות יוצרים

הקדמה: על-מנת לקבל הגנה ביחס לסימן המשמש יצרן או משווק בייצור ושיווק מוצריו, יש לבקש את רישום הסימן בפנקס סימני המסחר המתנהל בלשכת הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר. במאמר זה נסקור בקצרה את השלבים השונים בהליך הגשת בקשה לרישום סימן מסחר.

אין צורך להכביר במלים בדבר החשיבות הרבה שמייחסים גופים מסחריים שונים לפרסום ומיתוג המוצרים או השירותים שהם מציעים לציבור. ב'עידן המידע', נחשף כל צרכן פוטנציאלי למידע רב ובכללו ניסיונות חוזרים ונשנים של גופים מסחריים לקבע בתודעתו את מרכולתם ולגרום לו לרכוש אותה.

לאור זאת, עולה חשיבותם של אמצעי מיתוג כדוגמת 'לוגו', סיסמה ('סלוגן'), שמות מוצרים וכיו"ב בעיני כל יצרן או משווק המעוניין לפלס דרכו אל לב הציבור וארנקו.

רישום סימנים שונים המהווים את הבסיס הפרסומי של העסק בכלל ומערך השיווק בפרט, הינו תנאי כמעט הכרחי ביצירתו והטמעתו של מותג חזק. חשוב לזכור כי על-מנת לקבל את ההגנה המקסימאלית על סימן, יש לרשום אותו כסימן מסחר רשום בפנקס סימני המסחר המתנהל בלשכת הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר.

במאמר זה נסקור בקצרה את הליך רישום סימן מסחר בישראל, לשלביו. יש להדגיש כי רישום סימן מסחר בישראל מספק הגנה על הסימן הרשום בתוככי מדינת ישראל בלבד. על-מנת לקבל הגנה במדינות אחרות, יש לרשום את הסימן גם בהן .

למותר לציין כי עובר להגשת הבקשה יש לבחון היטב עם עו"ד הבקיא בתחום את כשירות הסימן להירשם כסימן מסחר ולשקול מהי הדרך המיטבית לקבל הגנה על הסימן. יש לזכור כי המבקש רישומו של סימן כסימן מסחר נושא בנטל השכנוע בהיות הסימן כשיר לרישום כסימן מסחר ובהיותו הבעלים בסימן. במאמר זה, לא נעסוק בדרישות המהותיות המהוות תנאי לרישום סימן בפנקס סימני המסחר אלא נתאר את התהליך ה'טכני' בלבד.

הגשת הבקשה

על מנת להירשם בפנקס סימני המסחר כבעל זכות לסימן מסחר רשום, יש להגיש בקשה לרישום הסימן כסימן מסחר.

בקשה לרישום סימן מסחר צריכה להיות ערוכה בטופס מיוחד – "בקשה לרישום סימן מסחר/שירות", אשר מצורף בתוספת השנייה לתקנות סימני המסחר, 1940 (להלן – התקנות). על מבקש הבקשה או בא-כוחו לחתום על הבקשה.

לטופס הבקשה יש  להעתיק דוגמא של הסימן. בנוסף, יש לצרף לבקשה שש דוגמאות נוספות של הסימן. באם הסימן אינו אלא מלה המודפסת באותיות, אין צורך לצרף דוגמאות נוספות. היה ומדובר בעיצוב גראפי תלת-מימדי יש לצרף לבקשה מספר איורים של הסימן, מזוויות שונות, כך שתתאפשר בחינתו המלאה.

סימן מסחר נרשם רק ביחס לסוג סחורות מסוים. על-מנת לקבל הגנה ביחס למספר סוגי סחורות, יש לבקש את רישום הסימן ביחס לכל סוג בנפרד.

כך למשל, על אדם המעוניין לרשום סימן מסחר לצורך שיווק חוטי משי ומוצרים העשויים מחוטי משי לבקש רישום הסימן בסוג 30 המיוחד ל'משי, טווי מושזר או לתפירה', ובנוסף, בקשה בסוג 31 ל'סחורות משי'. רשימת סיווג הסחורות והשירותים המלאה מצויה בתוספת השלישית לתקנות.

בעתיד, עם הצטרפותה של ישראל למדינות החתומות על פרוטוקול מדריד ניתן יהיה לבקש את רישום הסימן עבור מספר סוגי מוצרים או שירותים, במסגרת בקשה אחת.

הגשת הבקשה כרוכה, כמובן, בתשלום אגרת בקשה. נכון למועד כתיבת מאמר זה (22.3.2010) נדרש תשלום של 1486 ש"ח כאגרה עבור בקשה.

יצוין כי כיום מאפשרת לשכת סימני המסחר להגיש בקשות לסימן מסחר דרך האינטרנט (דרך מדור לשכת הפטנטים באתר משרד המשפטים בכתובת http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHaptentim/).

 

בחינת הבקשה

לאחר קבלת הבקשה בלשכת סימני המסחר עוברת הבקשה בחינה ע"י בוחני הלשכה, במסגרתה, נבחנת כשירותו של הסימן להירשם כסימן מסחר .

בנוסף, מוודאים הבוחנים כי טרם נרשם הסימן המבוקש או סימן הדומה לו עד כדי הטעיה, כסימן מסחר של גורם אחר. בכדי למנוע הגשת בקשה עבור סימן שכבר נרשם מומלץ לבצע בדיקה במאגר סימני המסחר בטרם הגשת הבקשה (המאגר פתוח לציבור וקיימת אליו גישה דרך אתר האינטרנט של הלשכה). בנוסף, ניתן לבצע הליך של חיפוש מעמיק יותר המתבצע על-ידי בוחני הלשכה בטרם הגשת הבקשה ובכפוף לתשלום אגרה.

הליך הבחינה אינו קצר ומתמשך על פרק זמן העולה על שנה. במשך תקופה זו פונים לעתים בוחני הלשכה אל מבקש הסימן בבקשות שונות ביחס לבחינת הבקשה, ועליו להשיב להן במסגרת הזמן שנקבעה לכך.

במסגרת תקופת הבחינה (ואף טרם הגשת הבקשה) אין מניעה מבעל סימן המסחר מלעשות שימוש בסימן, ככל שלא מופר בכך סימנו של גורם אחר.

במקרים מיוחדים ניתן לבקש את בחינת הבקשה מיידית. לצורך כך יש להגיש בקשה מנומקת הנתמכת בתצהיר ולפרט את הנסיבות המיוחדות המצריכות, לדעת המבקש, בחינה מיידית של הבקשה.

 

פרסום הבקשה

באם הסימן נמצא ככשיר לרישום לאחר הליך הבחינה ע"י בוחני הלשכה, מפורסם הסימן ביומן סימני המסחר היוצא לאור כמעט מדי חודש. פרסום הסימן ביומן סימני המסחר מאפשר לכל אדם להתוודע להגשת הבקשה ולשקול הגשת התנגדות לקיבול הסימן.

כל אדם המעוניין להגיש התנגדות לקיבול הבקשה רשאי לעשות זאת תוך שלשה חודשים ממועד הפרסום. על המתנגד לתמוך את בקשתו בטענות וראיות. היה ומוגשת התנגדות, מתנהל בפני הרשם הליך התנגדות במסגרתו הצדדים מגישים את ראיותיהם ולאחר מכן אף מופיעים בדיון בפני הרשם.

קבלת הבקשה ורישום הסימן

באם הסימן נמצא ראוי לרישום ולא הוגשה התנגדות לרישומו (או שהתנגדות כאמור הוגשה ונדחתה) יירשם הסימן כסימן מסחר רשום בפנקס סימני המסחר. במקביל, יקבל בעל סימן המסחר תעודה המעידה על היותו בעל סימן מסחר רשום.

היה וירצה בעל הסימן בעתיד לתבוע גורם המפר את סימן המסחר יהיה עליו לצרף לתביעה את תעודת סימן המסחר המקורית, ולכן, חשוב לשמור על התעודה ולא להסתפק בעותקים או בנסח מאתר האינטרנט.

תוקף סימן המסחר הוא ל-10 שנים מיום הגשת הבקשה. בחלוף 10 שנים ניתן לחדש את הסימן לתקופה נוספת של 14 שנים שוב ושוב.

 

הגבלת הבקשה

לעתים קרובות מותנית קבלת הבקשה לרישום סימן מסחר בהגבלות שונות. כך למשל, במקרים בהם כולל הסימן נשוא הבקשה מלים אשר לדעת הרשם אין להעניק למבקש זכות בלעדית לשימוש בהן, מותנית קבלת הבקשה בויתור (Disclaimer) של המבקש על שימוש ייחודי באותה מילה.

כך למשל, נרשם סימן המסחר מס' 149079 'נעלי חולתה' בתנאי לפיו לא תינתן זכות לשימוש ייחודי במלה 'נעלי' לבעל הסימן, כיון שאין הצדקה למנוע את השימוש במילה זו מיצרני נעלים אחרות (אלא רק את השימוש של אחרים בסימן בכללותו – 'נעלי חולתה'). בדומה לכך, נרשם סימן המסחר מס' 216009 'שטיחי איתמר' בתנאי לפיו לא תינתן זכות לשימוש ייחודי במלה 'שטיחי' לבעל הסימן. 

________________________________

1.בכוונתנו להידרש בעתיד, בע"ה, למנגנוני רישום סימני מסחר במדינות בחו"ל ולמהפכה הצפויה בנושא עם אימוצן של הוראות פרוטוקול מדריד, ועוד חזון למועד. 

married men who cheat with men how women cheat find an affair
my husband cheated with a man why women cheat open
infidelity go i dream my husband cheated on me
why are women unfaithful why women cheat read
married men who have affairs why does husbands cheat married woman wants cheat
married men who have affairs why does husbands cheat married woman wants cheat
married men that cheat percent of women that cheat go
cheat on my husband my wife cheated on me with my father my husband almost cheated on me
husband cheated on me unfaithful husband wifes who cheat
cheaters caught cheat on my wife when married men cheat
click here go link
שאלות בנוגע לנושא? כנסו ל - פורום זכויות יוצרים
אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו'/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.
דרג את המאמר
(5), 1הצבעות
אין להוסיף תגובה המנוגדת לתקנון האתר

תגובות

לא התקבלו תגובות למאמר