אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין
ליעוץ אישי עם עו"ד
 
 
 
הודעות אחרונות
  • פורום ביטוח לאומי 14:37   26/11/2020 דרגה 4 סיעודי תודה על תשובתך ועל העזרה רק שאלה אחרונה לי אם נקבע לסיעודי דרגה 4 סיעודית כמו בטבלה שמופיעה ...
  • פורום דיני נזיקין 14:32   26/11/2020 חייב הנתבעים "ביחד ולחוד" מירית שלום,ככול שבהסכם הפשרה כתוב ומוסכם כי שני הנתבעים נושאים בתשלום הפיצוי (ואין חלוקה בניהם), ...
  • פורום דיני בנקאות 14:18   26/11/2020 העברת חשבון בנק לסניף אחר יש לי חשבון בנק בבנק דיסקונט והבנק מיוזמתו החליט להעביר אותי לסניף אחר.האם הבנק מעביר באופן אוטומ...
  • פורום לשון הרע 14:08   26/11/2020 תביעת לשון הרע על סמך הקלטות שלום רב,הפיצו עליי לשון הרע וגרמו לנזק, יש לי הקלטה שנשלחה אליי ובה הקול שלי, שמישהו ערך בזדון כד...
  • פורום פלילי 13:19   26/11/2020 אני שואל שוב לא ענו לי קיבלתי חנינה לא מבין למה קוראים לזה חנינה אבל בכל אופן הנשיא מחק לי את ההרשעה של הבית משפט הל...

השגות על בחינת לשכה אוקטובר 2007

  • 05/03/2008
  •   מאת: עו"ד איטה יעקבי
  • צפיות: 7809
לאחר בחינת אוקטובר כשהתקבלו תוצאות הבחינה והתברר כי אחוז העוברים הוא נמוך ביותר, התחלנו לכתוב השגות על שאלות הבחינה. להלן הסבר ודוגמאות שאלות בנוגע לנושא? כנסו ל - פורום בחינות לשכה

השגות על בחינת לשכה אוקטובר 2007

הערה והבהרה: הלקט שלהלן קובץ על ידי הכותבת, חלק אף נכתב על ידה בשעתו. אך כל הדוגמאות לפניכם ממקורות שונים שהיו בידי המתמחים במהלך הגשת ההשגות על בחינת אוקטובר 2007.

השגות על בחינת לשכה  אוקטובר 2007

לאחר בחינת אוקטובר כשהתקבלו תוצאות הבחינה והתברר כי אחוז העוברים הוא נמוך ביותר, התחלנו לכתוב השגות על שאלות הבחינה.

מה הן השגות?

ועדת הבחינה ולשכת עורכי הדין מאפשר לכל נבחן אשר נבחן ולא עבר את הבחינה להגיש השגות על כל שאלה שלטענתו, שגתה כבוד הועדה הנכבדת בבחירת החלופה לתשובה הנכונה.

כיצד מתבצע ההליך?

לנבחנים יש כשבועיים ימים לאחר קבלת התשובה ולאחר שהלשכה מפרסמת את נימוקי בחירת התשובות, להגיש את ההשגות באתר לשכת עורכי הדין במחלקת המתמחים ניתן למצוא את טפסי ההשגות, ולמלאן בהתאם.

כיצד כותבים השגה?

ההשגה צריכה להיות קצרה ותמצית, להכיל את פרטי השאלה, בחירת הלשכה את התשובה הנכונה, החלופה שמציע הנבחן ונימוקיו.

למי מוגשת ההשגה?

את ההשגות יש להעביר ללשכה ברח' שופן 1 בירושלים או בתיבה המוצבת בלשכה בת"א ברח' דינאל פריש 10. יש להקפיד להגיש במועד ולקבל אישור על ההגשה.

דוגמא להשגה מבחינת אוקטובר 2007  - זו השאלה שהגב' קינן ענבר זוהר הגישה עליה עתירה:

הערה והבהרה: הלקט שלהלן קובץ על ידי הכותבת, חלק אף נכתב על ידה בשעתו. אך כל הדוגמאות לפניכם ממקורות שונים שהיו בידי המתמחים במהלך הגשת ההשגות על בחינת אוקטובר 2007

שאלה מס' 19 גרסה 2

השאלה נשוא ההשגה נוקטת בזו הלשון:

" עו"ד רונן מייצג את דני בהליך אזרחי בבית המשפט המחוזי, בין עו"ד רונן לבין דני נתגלעו חילוקי דעות בנוגע לשכר הטירחה שישולם לעו"ד רונן. עו"ד רונן מעוניין להפסיק לייצג את דני בעיצומו של ההליך. דני מסכים להפסקת הייצוג. מהי הדרך להפסקת הייצוג?"הסוגייה המשפטית: הפסקת ייצוג של עורך דין ומיהו הגורם האחראי להודיע לערכאה השיפוטית בגין החלטה זו?

המסגרת המשפטית: כבוד הועדה סמכה את ידה על תקנה 473 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984.

הנימוקים להשגה: 

כבוד הוועדה בחרה בתשובה ג' כתשובה נכונה ובנימוקיה התייחסה לתקנה 473 לתקנות סדר הדין האזרחי כסימוכין:

"473. (א) בעל דין שמייצגו עורך דין רשאי להחליף את עורך דינו בכל תובענה או ענין, או לסלקו, ובלבד שנמסרה הודעה על כך לבית המשפט הדן בהם והומצא העתק ממנה לכל שאר בעלי הדין; כל עוד לא נעשה כן, ייחשב עורך הדין הקודם כעורך דינו של בעל הדין עד לסיומה הסופי של התובענה בערכאה שבה היא נדונה ובכל הערכאות שפורשו ביפוי הכוח שניתן לו.

ב) בלא חילופין בדרך האמורה, אין עורך הדין רשאי להסתלק מן התובענה אלא ברשות בית המשפט או הרשם שלפניו היא תלויה ועומדת".

השאלה דורשת כי המתמחה הסביר יציין את התשובה בגין דרך הפסקת הייצוג של עו"ד.

לטענתי, כבוד הוועדה שגתה בבחירתה בתשובה ג' בשל העילות שיפורטו להלן:

1. התשובה שהתבקשה הינה " מהי הדרך להפסקת הייצוג"?

התשובה שנבחרה על ידי הוועדה :

"דני רשאי להודיע לבית המשפט וליתר בעלי הדין על הפסקת ייצוגו על ידי עו"ד רונן"

ראשית, תשובה זו אינה עולה בקנה אחד עם הדרישה של השאלה במובנה המילולי שכן, התבקשה הפרוצדורה להפסקת הייצוג והרישא של סעיף זה אינו עונה על השאלה כך שניסוחה של השאלה מבלבל ועולה עד כדי הטעיה.

התשובה שנבחרה על ידי הוועדה משקפת את הצד שצריך להודיע ולא מהי הדרך.

התשובה הנכונה לשאלה זו טמונה בסיפא של סעיף א' קרי, בהודעה שנמסרה לבית המשפט והעתקים מבקשה זו נמסרו לכל שאר בעלי הדין.

שנית, אומנם בעל דין רשאי להחליף את עו"ד  כלומר זו זכות אך בצידה מוטלת עליו חובה לעדכן את בית המשפט.

בבחינה של ייתרת התשובות אין כל תשובה מלאה המייצגת את המצב המשפטי כפי שנקבע על ידי הוועדה.

2. מן המפורסמות הוא כי עורך הדין הוא פקיד בית המשפט קרי, Officer Of The Court שלוח בית המשפט ואחראי על סיוע מלא לבית המשפט לעשיית צדק וחקר האמת.

החוק קובע כי, כאשר עורך דין מתמנה לייצוג לקוח והחל להתנהל ההליך בבית המשפט, עורך הדין מחוייב לבקש מבית המשפט שיחרור מיצוג בנוסף להפסקת ייצוג מהלקוח שכן, יש חשש שהלקוח וההליך המשפטי יינזקו עד להגעתו של פרקליט חדש שייכנס "לנעליו".

סעיף 473(ב) קובע:

" ב) בלא חילופין בדרך האמורה, אין עורך הדין רשאי להסתלק מן התובענה אלא ברשות בית המשפט או הרשם שלפניו היא תלויה ועומדת".

בהצגת מצב משפטי יש לציין כי מחד, הלקוח רשאי לשחרר את עו"ד אך כל זה מותנה בהודעה לבית המשפט והעתקים לשאר בעלי הדין ומאידך, מרגע התחלת הייצוג וללא קשר ללקוח עו"ד מחוייב באישור של בית המשפט לשחרור מייצוג.

לאור כל האמור לעיל, דין השאלה להיפסל שכן, אינה מייצגת את המצב המשפטי לאשורו ונותנת אומדן חלקי וחד מימדי שלמתמחה קשה עד כדי בלתי אפשרי לענות על השאלה באופן שמתיישב עם דרישת הוועדה.

click why do men cheat i dreamed my wife cheated on me
click reasons wives cheat on their husbands i dreamed my wife cheated on me
cheaters caught why do women cheat on their husbands wife who cheated
wifes cheat how to cheat wife catching a cheater
all women cheat why wifes cheat why wife cheated
married men who have affairs read here dating for married men
click why do women cheat on their husbands why are women unfaithful
how many women cheat redirect wifes cheat
wife who cheated reasons married men cheat why do women cheat with married men
married men that cheat percent of women that cheat go
generic viagra vls pharmacy viagra suppository read here
redirect why married men cheat
open cheat wifes why husband cheat on their wife
affair dating sites read here find an affair
my boyfriend cheated on me quotes go reasons why women cheat on their husbands
i dreamed my husband cheated on me how to cheat on husband read
שאלות בנוגע לנושא? כנסו ל - פורום בחינות לשכה
אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו'/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק