אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין
ליעוץ אישי עם עו"ד
 
 
 
הודעות אחרונות
  • פורום דיני חוזים 06:16   29/02/2020 מכירת דירה שכורה שלום רציתי להתייעץ , אני משכירה דירה עם חוזה מפורט עם כל הסעיפים . החלטתי למכור דירה , הודעתי ל...
  • פורום נדלן ודיני מקרקעין 17:14   28/02/2020 פינוי דייר מהמושכר גם אם אין הפרת ח... משכירה דירה ל2 סטודנטים זקוקה לכסף בדחיפות בריאות אך הם לא הפרוהפרה בחוזה/?איזה אופן אם בכלל אוכל...
  • פורום לשון הרע 12:31   28/02/2020 פנייתך אינה קשורה לפורום לשון הרע בברכה, אורי שורר, עו"ד מנהל פורום לשון הרע יחזקאל קויפמן 2, תל אביב טלפון:03-6005555 ; ...
  • פורום דיני בנקאות 11:25   28/02/2020 חוק המזומנים בהמשך לשאלתי בנוגע להפקדת מזומנים לחשבוני הפרטי,ובהתאם לחוק המזומנים . אשמח לתשובה יותר מפורטת מ...
  • פורום דיני תעבורה 11:09   28/02/2020 זימון לדין על עברה שלא התקיימה לפני כשנה וחצי נתקבל אצל קרוב משפחתי זימון למשפט על מעבר באדום עם צילום הרכב כשהוא עובר באדום מעל...

חוזה בעל פה – מחייב הוא?

  • 09/08/2009
  •   מאת: עו"ד אדי סוברי
  • צפיות: 9359
הדפס
מה משמעותה של התחייבות בעל פה על פי תורת משה? מה בינה לבין החוק בישראל. דרשה לפרשת מטות. שאלות בנוגע לנושא? כנסו ל - פורום דיני עבודה

הקדמה – חוזה בעל פה, מחייב הוא?

בעולם של חוזים, הסכמים והתחייבויות – עולה וצומחת שאלת משמעותו של החוזה שבעל פה. האם הסכמה שבעל פה מחייבת את המתחייב? האם דינה כדין חוזה כתוב וחתום? תשובה משפטית לשאלה זו מופיעה באופן ברור וחד בחוק החוזים (חלק כללי), כשסעיף 23 לחוק, קובע כי: "חוזה יכול שייעשה בעל פה, בכתב או בצורה אחרת" (ולא נתייחס לחריגים לסעיף זה).

אך רשימתנו זו אינה עוסקת במשמעותה של ההתחייבות בעל פה, על פי חוקי מדינת ישראל. ברשימה זו נבקש לעמוד על משמעותה של ההתחייבות בעל פה, על פי תורת ישראל בכלל, ובהתאם לרמוז ככל הנראה בפרשת מטות אשר בספר במדבר בעיקר.

"ככל היוצא מפיו יעשה" – פרשת נדרים

"איש כי ידור נדר לה' או הישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה". (במדבר, ל, ג. לנוחות הקורא הובא הפסוק בכתיב מלא, ולא כפי המופיע בספר התורה. כך יעשה גם בהמשך הרשימה).

פרשת מטות פותחת בדיבורו של משה רבנו "אל ראשי המטות", בהזהירם על ענייני נדרים ושבועות (כמצוטט לעיל), לבל "יחל האדם דברו" – הווי אומר, לבל יחלל האדם את דברו ויעשה דבריו חולין (רש"י). מכאן הדרך לדרישה הבלתי מתפשרת בפסוק, לפיה על האדם לעמוד בהתחייבויותיו שבעל פה, היא אך טבעית. או כלשון הפסוק: "ככל היוצא מפיו יעשה". קרי, כשאתה אומר דבר, כשאתה מתחייב – עליך לעמוד בכך!

אכן, אין להתעלם מכך שהפסוק מדבר בענייני נדרים לה' או שבועות שאדם נשבע בהם "לאסור איסר על נפשו" – הווי אומר כשאדם מקבל על עצמו מרצונו החופשי לעשות דבר או להימנע מדבר, או לאסור על עצמו דבר המותר לו. ונדייק לצרכינו שלנו: מה ראה הכתוב להקפיד כי אדם המתחייב כלפי עצמו (כלפי שמיים) חייב לעשות כל היוצא מפיו, הרי שכשאדם מתחייב כלפי זולתו, ומצטרפת צלע נוספת השומעת את התחייבותו ולעיתים אף מסתמכת על כך, לא על אחת כמה וכמה?

אומר בעל החתם סופר, בדרך זו, כי לא לחינם פתחה פרשת מטות בפניה לראשי המטות בענייני התחייבויות שבעל פה – כי "על פי רוב ראשי המטות, העסקנים והמנהיגים, הם שנודרים ונשבעים ומבטיחים, ולא מקיימים. הם מועדים לשנות מדבריהם ולחזור בהם מהבטחותיהם, ולכן הופנתה האזהרה דווקא להם!". יש פה גם כמובן הסבר נאה לפניה לראשי המטות.

מה עונשו של זה שאינו עומד בדיבורו?

סותמת התורה ולא מפרשת כאן (בפרשת מטות), מה דינו של זה "שאינו עומד בדיבורו". אכן, יש ביטוי חד בפסוק לבוז שראוי לו לאותו שאינו עומד בדיבורו: שכן הוא "יחל דברו" – הופך דיבורו חולין – ויש בך ביקורת. אך ענישה לא מפורשת! זאת, להבדיל ממקומות רבים אחרים בתורה, בהן ניתן למצוא לא אחת את העונש הצפוי לאותו אחד שמפר את הוראות התורה.

כל למשל: "מכה אביו ואמו – מות יומת" (פרשת משפטים) או "גונב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת" (שם); או כשאדם נתפש בגניבתו: "אם המצא תמצא בידו הגנבה, משור עד חמור עד שה חיים, שניים ישלם" (שמות כב, ג). הנה העונש מפורש! אך מה דינו של זה שלא עומד בדיבורו? הסתמה התורה ולא פירשה?

פרשת בני גד ובני ראובן – והקשר להתחייבויות שבעל פה

המשך פרשת מטות, עובר מענייני התחייבויות ונדרים למלחמה במדיינים ומשם עוברת התורה לדון בבקשתם של בני גד ובני ראובן לזכות בנחלתם בעבר הירדם המזרחי ולא להתנחל עם בני ישראל בתוך ארץ ישראל.

נזכיר, בקשה זו של בני גד ובני ראובן למשה: "ויאמרו אם מצאנו חן בעיניך יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחזה, אל תעבירנו את הירדן" (במדבר לב, ה) מקוממת את משה, הגוער בבני גד ובבני ראובן: "האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה"? (שם, ו). נזכור כי בקשה זו נולדה עוד בטרם נכנסו בני ישראל לארץ ישראל, ויש בה כדי לעורר חולשה בעם בנוגע לטובה של הארץ המובטחת. לא לחינם כועס משה ומזכיר לבני גד ובני ראובן את הכעס שעוררו על הקהל המרגלים שהניאו את לב העם והציתו חשש שמא לא יוכל העם לאותם ענקים שבארץ ישראל. .. כעס שהוביל לעונש המר בשבועת ה' "אם יראו האנשים העולים ממצרים... את האדמה אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב.. ויחר אף ה' בישראל ויניעם במדבר ארבעים שנה עד תום כל הדור העושה הרע בעיני ה'" (לב, יא-יג).

הקשר בין סיפור זה לבין תחילתה של הפרשה, ונושא הרשימה, מתבהר בתשובתם של בני גד ובני ראובן למשה. אלה ניגשים למשה בהצעה מעניינת ומקורית, לפיה הם יבנו גדרות צאן למקנה וערים לילדים בעבר הירדן המזרחי, אך יחלצו חושים "לפני בני ישראל עד אשר אם הביאונום אל מקומם... לא נשוב אל בתינו עד התנחל בני ישראל איש נחלתו" (שם, לב, יז-יח). הנה לנו אותה התחייבות בעל פה של בני גד ובני ראובן – וכאן הקשר לפתיחת הפרשה וענייני הנדרים, השבועות וההתחייבויות. המילים הללו הם בבחינת התחייבות "היוצאת מפיהם" של בני גד ובני ראובן: כמעין דוגמא נפלאה לכלל המופיע בפתיחת הפרשה.

אך החידוש מבחינתנו הוא בתשובתו של משה; משה מקבל את ההצעה, מקבל את ההתחייבות שבעל פה ואומר להם לבני גד ולבני ראובן: "...אם תעשון את הדבר הזה, אם תחלצו לפני ה' למלחמה... והייתם נקים מה' ומישראל והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה לפני ה'" (שם, כג). הנה לנו הצעה, הנה לנו קיבול. הצעה בעל פה, והסכמה בעל פה.

אך הפסוק הבא, הוא שיש לתת את הדעת לאמור בו יותר מכל. משה מבהיר לבני גד ובני ראובן, מה יקרה אם לא יעמדו בדיבורם! אותו עונש שנעדר בפתיחת הפרשה, כמו מופיע כאן – בדמות המילים הבאות: "ואם לא תעשון כן הנה חטאתם לה' ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם".

"ודעו, חטאתכם אשר תמצא אתכם" – אין חמור מחטא הפרת ההתחייבות שבעל פה

במילים אלה, במשפט קצרצר, מרעיד משה רבנו את אמות הסיפים של כל המבקש לרדת לעומקם של דברים. אין כאן עונש ברור, אין כאן "מות יומת" ואין כאן "תשלומי כפל" – יש כאן משהו חד כתער, מבהיל עד כלות: "חטאתכם תמצא אתכם" – זו יכולה להיות מרה ממוות, מרה מתשלומי כפל: היא תתפוש אותך לא מוכן, היא גם לא תאמר לך כמה חמורה היא תהיה. כמו אומר: "אל דאגה, התחייבות שאדם לא עומד בה, התחייבות שהופכת את המילים שלנו חולין – סופה שתתנקם במתחייב. היא תמצא אותו..כיצד? אין צורך לפרט. ההפתעה בוא תבוא".

אם ניתן את הדעת לגישה המקופלת כאן, על פיה שאדם לא יודע מה עונשו, אך יודע הוא כי "הדבר ימצא אותו" – אין מפחיד מזה. אדם רוצה לדעת מה צפוי לו בסופו – ומה העונש העומד בקצה מעשהו האסור, המגונה. דווקא בחוסר הפירוש המובהק לעונשו של זה שלא עומד בדיבורו, כמו גם ברמיזה הנוספת כי דינו כי "חטאתו תמצא אותו", מפרשת לנו תורת משה את החומרה האיומה שיש בה, בהפיכת המילים, ההתחייבויות של האדם – לחולין, למילים מחוללות וחלולות, למילים חסרי משמעות. רוצה לומר: אין חמור מהפרת ההתחייבות שבעל פה!

חוזה בעל פה – הקושי שבהוכחתו

אחד הקשיים הגדולים באכיפת חוזה שבעל פה, היא לבטח בהוכחתו. כשהדברים כתובים, אין עוררין. כשאלה נאמרים – עלינו לשוב ולהוכיח שאלה הם הם הדברים שנאמרו. לכן, אף שחוזה שבעל פה על פי חוקי ישראל בשנות ה-2000, הוא חוזה מחייב לכל דבר ועניין, הרי שהקושי שבהוכחתו – הוא חסרונו הגדול.

התמודדות ייחודית מציעה תורת משה עם החסרון הגדול שבהוכחתו של החוזה שבעל פה. אין צורך באולם, ושופטים ושוטרים - במקום הזה, בו ההתחייבות היא הבל פה, הבל פה שבא אל העולם והפך את המילים "לחולין" - יש מציאות אחרת "שתופשת" את המקלקל לשונו – מציאות אשר מענישה אותו בהזדמנות הנכונה, בשעה הנכונה, ובעוצמה הנכונה ואין מי שיינקה!

"ויאמר אלקים יהי אור – ויהי אור"

עולם במאמר נברא. תורת משה מעידה על בריאת העולם, כתהליך בו בריאה נוצרה מאמירה של בורא העולם. די היה במאמר שבעל פה, והמציאות "חילצה חושים" והעולם נבנה. בתורת משה, לאמירה יש משמעות, למילה יש כוח. המאמר אינו חולין, והעובדה שהאדם – בשונה מבעלי החיים – הוא בבחינת מדבר, אינה עניין של מה בכך. לדיבור יש כוח. אם נרצה – כוח של בריאה ממש. אדם, במילים שיוצאות מפיו – בורא את המציאות של חייו, ומשפיע על העולם כולו.

מתוך הכרה כזו, לא ייפלא אפוא, שתורת משה מתייחסת בחומרה כה רבה לזה ההופך מילותיו חולין, והתחייבויותיו לחול. דווקא הנוהג כך, דינו כי לא יידע מה עונשו, אך ידע גם ידע, כי יסתובב גלגל העולם, ועמו גלגל הזמן, ואותו חטא ימצא אותו – והעונש: לא צפוי, בוא יבוא.

אין בכך כי אם איתות חמור, מנורה מהבהבת, לבל נטעה לחשוב כי מגבלות ההוכחה יאפשרו לאדם להתחייב בעל פה – ולא לקיים.

התחייבות יש לקיים, בין בכתב בין בעל פה – או אז, יהי אור בעולם!

click catching a cheater i dreamed my wife cheated on me
click reasons wives cheat on their husbands i dreamed my wife cheated on me
married men who cheat with men how women cheat find an affair
cheaters caught click here wife who cheated
cheat on husband wife cheated on me dating for married people
all women cheat my wife cheated on me now what why wife cheated
why most women cheat women who cheat women that cheat
how many people cheat read here reasons why husbands cheat
infidelity types of women who cheat i dream my husband cheated on me
infidelity link i dream my husband cheated on me
online read here what makes people cheat
married men who have affairs read here dating for married men
what makes women cheat link all wife cheat
when married men cheat affair dating sites go
women cheat on men married men who cheat open
why some women cheat go my husband cheated
buy internet viagra uk viagra viagra without
open cheat wifes why husband cheat on their wife
reason why husband cheat all wives cheat go
click here affairs with married men link
שאלות בנוגע לנושא? כנסו ל - פורום דיני עבודה
אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו'/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק