אתר הפורומים המשפטיים יש לך שאלה משפטית? קבל תשובה מעורך דין

שאלה בנוגע לסמכויות של פקח עירוני

 • סמכויות פקח עירוני
  רן | 06/04/2020 13:07

  הלכתי עם כלבה ברחוב קשורה ברצועה. 2 פקחי סיירת עירונית הבחינו בי הזדהו על ידי הצגת תעודת פקח.
  ודרשו לסרוק את הכלבה כיוון שחשבו שהכלבה היא מגזע מסוכן מדובר בכלבה קטנה בגובה 30 ס"מ שאפילו לא דומה לפיטבול.
  מכיוון שאני חרש ולא יכול לדבר, לא השבתי לדבריהם והלכתי מהמקום בלי להתיחס אליהם.

  אחד הפקחים רץ אחרי נגע בכתפי (כנראה בגלל הפרובוקציה) ושלא הגבתי במילים או במעשים חסם את דרכי על ידי הליכה לאחור) ותוך הצמדת פניו אל פני בעוד ששותפו סורק את הכלבה.

  לאחר שסרקו את הכלבה והתברר להם שהיא כלבה גזעית (בולדוג צרפתי) אבל לא מסוכן הם הלכו לדרכם.

  שאלתי היא זו:
  1. האם לפקחים יש את הסמכות לעכב אותי פיזית?
  2. האם הפקחים לא צריכים לוודא קודם שהם מתחילים אכיפה שהאזרח מבין אותם?

  האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
  מסך מלא השב

  • שאלה בנוגע לסמכויות של פקח עירוני
   עו"ד אמיר מורשתי | 13/04/2020 10:58

   רן יקר, הסמכויות של פקח עירוני, מוקנות לו מכוח סעיף 264 לפקודת העיריות הקובע : "264. פקיד העיריה שנתמנה לפי הסעיפים 170-167 רשאי, אם הוסמך לכך על ידי החלטה של המועצה, ועל אף האמור בכל דין אחר, לעשות דברים אלה:

   (1) להשתמש בסמכויות הנתונות לשוטר בחוק סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, בנוגע לעבירה המפורשת בהחלטת המועצה שבסמכות בית משפט לעניינים מקומיים, כאמור בסעיף 55 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984..." וכן סעיפים 39 ו- 40 לחוק סדר הדין הפלילי ( סמכויות אכיפה מעצרים )- 1996 הקובעים כי : "  

   "39. (א) השר לבטחון פנים, רשאי בצו להעניק לעובד ציבור סמכויות שוטר לעכב או לעצור ללא צו שופט, אם שוכנע כי מתן הסמכות חיוני למילוי תפקידו."  40" 40. על עובד ציבור שהוסמך לפי סעיף 39 יחולו החובות החלות על שוטר המבצע מעצר לפי חוק זה, וכן יחולו על המעצר סעיפים 44 ו-45 לפקודת מעצר וחיפוש, אולם לא יכנס עובד הציבור לבית המשמש למגורים ללא צו מעצר. "
   נכון, הוא שהפקחים כשוטרים צריכים לא רק להזדהות בפניך אלא גם לוודא שהאזרח מבין אותם, אך כפי שאתה בעצמך מציין, הם הסבירו את המטרה בעיכובך ואתה הבנת אותם, והעדפת פשוט לא להתייחס לבקשתם וללכת מהמקום מבלי לנסות אפילו להבהיר להם , למשל בשפת הסימנים , שאתה חירש ולא יכול לדבר- בנסיבות הללו, ייתכן ואתה עברת עבירה של  הפרעה לעובד ציבור הקבועה סעיף 288א לחוק העונשין :"288א. העושה אחת מאלה, דינו - מאסר שנה: 1) מפריע ביודעין לעובד הציבור או למי שהוסמך למלא תפקיד של עובד הציבור במילוי תפקידו על פי דין; 

   (2) אינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי חיקוק למסור ידיעה או מסמך."\

   כדאי גם לדעת שלפי סעיף 44לפקודת מעצר וחיפוש:"44. שוטר לא ישא באחריות אזרחית או פלילית בשל מעצר או עיכוב שלדעת בית המשפט ביצע אותו בתום לב ולמען שלום הציבור, אולם האמור בסעיף זה לא יגרע מכוחם של הממונים עליו לנקוט אמצעים משמעתיים כפי שיראו לנחוץ."- כלומר, הפקחים מוגנים גם מפני תביעה אזרחית או פלילית בגין עיכוב שבוצע בתום לב ולמען שלום הציבור- כך שאף אם יתברר שהם חרגו מתפקידם, הרי לכל היותר ניתן יהיה להעמיד אותם לדין משמעתי.

   מקווה שהייתי לך לעזר,

    

   בברכה,

   אמיר מורשתי, עו"ד
   מנהל פורום פלילי

   האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
   מסך מלא השב

   • אז לשם מה נחוץ
    שאול | 14/04/2020 16:24

    החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה)?

    מה ההבדל בין פקח שהוסמך לפי פקודת העיריות לפקח שהוסמך לפי חוק הייעול, ואיך ידע סתם אזרח מן השורה להבדיל ביניהם?


    האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
    מסך מלא השב

    • התייחסות לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים
     עו"ד אמיר מורשתי | 16/04/2020 10:01

     שאול יקר, החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות ייצר רשאית, סוג חדש של פקח עירוני הנקרא "פקח מסייע" שתפקידו לסייע למשטרה למנוע מקרי אלימות ולשם כך הוא עובר הכשרה מיוחדת ובהתאם ניתנות לו גם סמכויות נוספות שאין אותן לפקח עירוני "רגיל" ובין השאר ניתן להם הסמכות לערוך חיפוש על גופו של האדם אם יש לו חשד סביר שהאדם נושא עמו שלא כדין נשק, או עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק וכן לעשות שימוש בכוח במקרים מסוימים- סעיף 11 לחוק הייעול והאכיפה עונה לשאלתך כיצד ידע האזרח מן השורה ידע להבדיל בינו לבין פקח רגיל וזאת בהתאם לדרישה כי " הוא לבוש מדי פקח מסייע, ובלבד שאינם נחזים להיות מדי משטרה ושונים ממדי פקח עירוני ברשות המקומית, והוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו.

     החוק גם מסדיר נושא של הסמכה של פקחים "רגילים"- תוך פירוט התנאים למינויו, פירוט סמכויותיו כשמצוין במפורש בסעיף 4(ב) לחוק כי :"  (ב) אין בסמכויות פקח עירוני לפי פרק זה כדי לגרוע מסמכויות פיקוח שניתנו לו לפי כל דין." 

     בנוסף, חוק הייעול והאכיפה מציין במפורש בסעיף 3(ג) כי " אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מסמכות ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית להסמיך פקחים או למנותם לפי כל דין"- כך שמבחינה זו ישנם שני מסלולים למינוי פקחים עירוניים והאזרח לא יכול להבדיל ביניהם בעת המפגש עימם- יחד עם זאת, נכון לבדוק ולהעמיק האם הסמכויות בין פקחים עירוניים אלו שונות ( והעמקה בשאלה זו חורגת ממטרות הפורום שנועד ליתן ייעוץ ראשוני בלבד ובלתי מחייב משפטית ) ,  ככל ומתעוררת מחלוקת בדבר חריגה מסמכות הפקח, ניתן לברר מכח איזה חוק הפקח מונה והאם מינויו היה תקין והאם הוא  לא חרג מתפקידו בהתאם לחוק מכוחו מונה. מקווה שהייתי לך לעזר

        
     בברכה,

     אמיר מורשתי, עו"ד
     מנהל פורום פלילי

     האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
     מסך מלא השב

     • תודה על תשובתך המפורטת
      שאול | 16/04/2020 14:05

      אך עדיין כפל החקיקה הזה אינו מובן לי. כמעט כל הסמכויות שיש לפקח, רגיל או מסייע, לפי חוק הייעול, יכולות להיות לו לפי סעיף 264(1) לפקודת העיריות, שמקנה את הסמכויות לפי חסד"פ מעצרים. נראה לי סרבול מיותר, ההיפך מייעול.


      האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!
      מסך מלא השב

קבל עכשיו ייעוץ משפטי אישי
     

לייעוץ ראשוני טלפוני חייג: 077-9973868
בחזרה ל - פורום פלילי
ליעוץ אישי עם עו"ד
 
 
 
הודעות אחרונות
 • פורום דיני נזיקין 20/10/2020 | 22:17 מסמך שלום רב, אני חייב לשלם שכ"ט לעו"ד שטיפל בעבר בתיק ומסיבות מסוימות אני רוצה לקבל ממנו אישור שלא יה...
 • פורום בתי משפט 20/10/2020 | 22:16 מסמך שלום רב, אני חייב לשלם שכ"ט לעו"ד שטיפל בעבר בתיק ומסיבות מסוימות אני רוצה לקבל ממנו אישור שלא יה...
 • פורום דיני משפחה 20/10/2020 | 22:13 הגשת בקשת אפותרופסות לבית המשפט שלום רב. אמא שלי התגוררה קבוע בדירתה בהרצליה אבל עכשיו היא נמצאת בבית האבות ביבנאל. היא סיועדית ...
 • פורום זכויות יוצרים 20/10/2020 | 21:59 האם מותר לצטט משיר? שלום רב,ציטוט (או "הבאת מובאות", בלשון החוק) מיצירה עשוי להיחשב ל"שימוש הוגן" שהוא פעולה מותרת שא...
 • פורום נדלן ודיני מקרקעין 20/10/2020 | 21:51 מס שבח שלום וברכהיש בבעלותי דירה חדשה מקבלן, יצויין כי זו דירה ראשונה שלי, הדירה נרכשה באמצעות קבוצ...
כניסה לפורומים המשפטיים
© כל הזכויות שמורות לעו"ד אדי סוברי, אתר הפורומים המשפטיים.
סקייטק