כיצד יפורש המונח "הסכם אסטרטגי", אשר רק עם חתימתו, קמה לתובע זכות לקבלת 2.5% מהון המניות

  • 25/11/2013
  • מאת: סקירה משפטית
  • צפיות: 6332

כיצד יפורש המונח "הסכם אסטרטגי", אשר רק עם חתימתו, קמה לתובע זכות לקבלת 2.5% מהון המניות של הנתבעת, בהתאם להסכם הקצאת מניות שנחתם בין הצדדים?

ת"א 54923-03-11

בית המשפט המחוזי בת"א דן בסוגיה זו, במסגרת תביעה שהגיש נגד חברת אינטק, בעל מניות ואחד ממקימיה. הנתבעת, היא חברה ציבורית העוסקת במחקר ופיתוח של טכנולוגיה להשבחת פעילותן של תרופות שונות, באמצעות גלולת אקורדיון שפותחה על ידה.

התובע טען, כי החברה הנתבעת, הפרה באופן יסודי את הסכם ההקצאה שחתמה עמו, שעה שחתמה על הסכמים המהווים הסכמים אסטרטגיים מבחינתה, אך סירבה להקצות את המניות המגיעות לו.

לטענת החברה הנתבעת, מדובר בניסיון להקים עילת תביעה יש מאין, מאחר שלא נחתם בתקופה הרלבנטית הסכם אסטרטגי, כהגדרתו בהסכם ההקצאה, ולכן לא קמה חבות מצידה להקצות מניות לתובע.

בית המשפט ציין, כי למרות שהצדדים התיימרו להגדיר את המונח "הסכם אסטרטגי" בהסכם ההקצאה עצמו, התברר כי לא ניתן לפרש את המונח רק לפי לשון ההסכם ויש לתת משקל משמעותי גם לנסיבות החיצוניות ולראיות נוספות, כדי לקבוע מה הייתה כוונתם המשותפת של הצדדים בעת כריתת ההסכם.

בית המשפט קבע, כי הסכם אלקרמס עונה על ארבעת התנאים בהגדרה של "הסכם אסטרטגי": הסכם עם תאגיד או ישות אחרת; התקשרות בעסקה בקשר עם ליבת עסקיה של החברה; אישור ההסכם בהצבעה של רוב חברי הדירקטוריון של החברה; להסכם יש ערך מהותי/משמעותי לעסקיה של החברה. 

התביעה התקבלה, ונקבע כי על החברה הנתבעת להקצות לתובע או למי שהתובע יורה, 2.5% מהון מניות החברה, על בסיס דילול מלא, כפי שהיה עם השלמת גיוס הון של 10 מיליון דולר, המשקפים סך של 2,545,449 מניות של החברה, כאשר המניות שיועברו יהיו נקיות וחופשיות מכל שעבוד, חוב, עיקול או זוכת צד שלישי כלשהו.

החברה הנתבעת חויבה לשלם לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 150,000 ₪.

*סקירה משפטית - פרסום כל החידושים המשפטיים בתחום האזרחי>>


open open cheat on your wife
click reasons wives cheat on their husbands i dreamed my wife cheated on me
read here all women cheat click here
what makes a husband cheat how to cheat on husband link
all women cheat husbands who cheat why wife cheated
website click here read here
website women who like to cheat read here
wife who cheated reasons married men cheat why do women cheat with married men
redirect why wife cheat open
why some women cheat husbands that cheat my husband cheated
married men that cheat how do i know if my wife cheated go
online read here read here
affair dating sites how to cheat husband find an affair
why do women cheat on their husbands read here click
my boyfriend cheated on me quotes how do i know if my wife has cheated reasons why women cheat on their husbands
אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו'/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.