מינוי מפרק זמני לבחינת נסיבות קריסתה של חברת טאו תשואות

  • 28/05/2013
  • מאת: סקירה משפטית
  • צפיות: 6829

בית המשפט מינה את עו"ד יוסף שגב כמפרק זמני על מנת שיבחן את הנסיבות של קריסת החברה טאו תשואות ואת זכותה כלפי בעל השליטה, על פי הרישום בספריה.

פר"ק 56445-64-21

פר"ק 94743-26-21

פר"ק 94773-26-21

בית המשפט מחוזי מרכז, הורה על מינוי מפרק זמני לבחינת נסיבות קריסתה של חברת טאו תשואות.

סגן הנשיא, השופט אילן שילה ציין, כי סעיף 350ב לחוק החברות, קוצב את שיקול דעתו של בית המשפט, למתן צו להקפאת הליכים, ל"תקופה שלא תעלה על 9 חודשים" .

אמנם לבית המשפט סמכות להאריך תקופה 31 זו מטעמים מיוחדים שיירשמו (סעיף 350ב(ב)(2)), אך בנסיבות העניין הנדון, כאשר אין מדובר במקרה חריג וכאשר אין מדובר בהבראת החברה שהארכת הקפאת ההליכים חיונית לה, לא מצא ביהמ"ש טעמים המצדיקים הארכה נוספת, לאחר סיום תקופת תשעת החודשים.

בית המשפט לא התרשם, כי בעל השליטה בחברות הנדונות, מתכוון להגיע להסדר במהירות הראויה. זאת, בין היתר נוכח העדר תרומה של ממש מצידו עד היום, לצורך המימון הנדרש להקפאת ההליכים עצמה והפעולות שנדרש היה לעשותן. נטען כי אילו אכן חפץ להגיע להסדר יכול היה לכאורה לממן את מינוי המומחה, ולא לאפשר התמשכות ההקפאה תקופה כה ארוכה. 

בית המשפט לא סבר, כי סיום הקפאת ההליכים ימנע אפשרות להגיע להסדר, ככול שאפשרות כזו קיימת, והרי זו הייתה מטרתה היחידה של הקפאת ההליכים. אם הצדדים חפצים בהסדר, מה להם אם יגיעו אליו אגב הליך של הקפאת הליכים או במסגרת הליך פירוק.

לפיכך, לא האריך בית המשפט את צו הקפאת ההליכים כלפי החברה וקיבל את בקשת נאמן אג"ח ב' למינוי מפרק זמני לחברה, ועל פי עמדתו באשר לזהות המפרק הזמני, שאליה הצטרף נאמן אג"ח ג' ואף הכנ"ר תמך בה, מינה את עו"ד יוסף שגב מפרק זמני. נקבע כי סמכויותיו של המפרק הזמני, הנן לבחון את הנסיבות של קריסת החברה ואת זכותה כלפי בעל השליטה, על פי הרישום בספריה. עוד הורה בית המשפט כי המפרק הזמני ימציא התחייבות עצמית בסך 251,111 ₪. ומשמונה, עוכבו ההליכים נגד החברה.

*סקירה משפטית - פרסום כל החידושים המשפטיים בתחום האזרחי>> 

my husband cheated with a man why women cheat open
read here cheater open
cheat on husband wife cheated on me dating for married people
all women cheat why wifes cheat why wife cheated
married men who have affairs why do people cheat dating for married men
women cheat on men married men who cheat open
why some women cheat husbands that cheat my husband cheated
link viagra were to buy viagra without prescription in vietnam
redirect why are women unfaithful why women cheat in relationships
reason why husband cheat open go
cheat on my husband read my husband almost cheated on me
אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו'/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.